De Nordfynske HjertestarterForeninger har til formål at varetage medlemmernes interesser, især for så vidt angår;

– Udbredelsen af kendskabet til hjertestartere

– Hjælp til stiftelse af lokale hjertestarterforeninger

– Rådgivning ved anskaffelse af hjertestartere

– Kontakt til mulige leverandører, herunder indhentelse af tilbud

– At være medlemmernes repræsentant over for offentlige myndigheder, m.m.

– Planlægning og gennemførelse af førstehjælpskurser

– Kontakt til lokale og landsdækkende medier (lokalaviser, dagblade, radio og TV)

 

Kære alle medlemmer.

De Nordfynske Hjertestarterforeninger (Søndersø, Otterup og Bogense). Har til generalforsamlingen den 17-5-18 valgt, at man pr 1/1-2019 sammenlægger til én forening, men med 3 lokale afdelinger.

Grunden til dette er den megen administration, og arbejdet bagved i hvert enkelt forening. Med det nye tiltag kan der fokuseres på kerneopgaven – nemlig at skaffe og uddanne førstehjælpere i lokalområderne.

Opgaven løser ikke sig selv.

Vi mangler akut en der vil springe til som kasserer, og som har interesse i at fortsætte og deltage i sammenlægningen som fremtidig kasserer i den nye hovedbestyrelse.

Vi ser frem til at høre fra jer.

(Hjælp os med at få bredt budskabet)

De bedste hilsner

Hovedbestyrelsen for DNHF

Henvendelse kan ske til Birgitte Christensen – Formand for Søndersø hjertestarterforening

Mobil: 26745310