De Nordfynske HjertestarterForeninger har til formål at varetage medlemmernes interesser, især for så vidt angår;

– Udbredelsen af kendskabet til hjertestartere

– Hjælp til stiftelse af lokale hjertestarterforeninger

–Uddanne førstehjælpere til udkald via app

– Rådgivning ved anskaffelse af hjertestartere

– Kontakt til mulige leverandører, herunder indhentelse af tilbud

– At være medlemmernes repræsentant over for offentlige myndigheder, m.m.

– Planlægning og gennemførelse af førstehjælpskurser

– Kontakt til lokale og landsdækkende medier (lokalaviser, dagblade, radio og TV)