4. MARTS 2017 HJERTESTARTERFORENING PÅ VEJ TIL OTTERUP

https://fyens.dk/artikel/hjerterstarterforening-p%C3%A5-vej-i-otterup

22. MARTS 2017 NYT MØDESTED FOR HJERTESTARTERFORENING

https://fyens.dk/artikel/nyt-m%C3%B8dested-for-hjertestarterforening

29. MAJ 2017 NORDFYN BLIVER FØRST I REGIONEN

https://fyens.dk/artikel/nordfyn-bliver-f%C3%B8rst-i-regionen

17. JULI 2017 NORDFYN SKAL DÆKKES AF AKUTHJÆLPERE

https://fyens.dk/artikel/nordfyn-skal-d%C3%A6kkes-af-akuthj%C3%A6lpere

15. AUGUST 2017 PENGE PÅ VEJ TIL HJERTESTARTERE

https://fyens.dk/artikel/penge-p%C3%A5-vej-til-hjertestartere

12. SEPTEMBER 2017 KAPPENDRUP-BORGERE HOLDER LIV I BYEN

http://www.e-pages.dk/lokaljournalen/73/

23. SEPTEMBER HJERTEHJÆLP: NORDFYN VENTER BARE PÅ REGIONEN

https://fyens.dk/artikel/hjertehj%C3%A6lp-nordfyn-venter-bare-p%C3%A5-regionen

10. OKTOBER 2017 DRONER: NORDFYNSK HJERTEHJÆLP ER FLYVENDE

https://fyens.dk/artikel/droner-nordfynsk-hjertehj%C3%A6lp-er-flyvende

10. OKTOBER 2017 HJERTESTOP: NU SKAL HJÆLPEN KOMME FLYVENDE

https://www.tv2fyn.dk/nordfyn/hjertestop-nu-skal-forstehjaelpen-komme-flyvende

10. OKTOBER 2017 NORDFYN KAN BLIVE TESTOMRÅDE FOR NYT ALARMSYSTEM

https://fyens.dk/artikel/akuthj%C3%A6lp-nordfyn-kan-blive-testomr%C3%A5de-for-nyt-alarmsystem

10. OKTOBER 2017 I FREMTIDEN FLYVER DRONER MED HJERTESTARTERE

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/i-fremtiden-flyver-droner-med-hjertestartere

10. OKTOBER 2017 HJÆLPEN TIL HJERTESTOP KOMMER MED DRONE

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE9939411/hjaelpen-til-hjertestop-kommer-med-drone/