9. FEBRUAR 2019 Udrykning: De frivillige førstehjælpere slår ambulancen med flere minutter

https://fyens.dk/artikel/udrykning-de-frivillige-f%C3%B8rstehj%C3%A6lpere-sl%C3%A5r-ambulancen-med-flere-minutter

6 MARTS 2019 Nyhedsbrev NHF

25. MARTS 2019 Livreddende ildsjæle fra Nordfyn får akuthjælperordning

https://www.regionsyddanmark.dk/wm514095

26. MARTS 2019 Livreddere: Ja til akuthjælpere på Nordfyn

https://fyens.dk/artikel/livreddere-ja-til-akuthj%C3%A6lpere-p%C3%A5-nordfyn

26. MARTS 2019 Livreddende ildsjæle fra Nordfyn får akuthjælperordning

https://www.tv2fyn.dk/nordfyn/livreddende-ildsjaele-fra-nordfyn-far-akuthjaelperordning

27. APRIL 2019 Nordfynshjertestarterforening

23. MAJ 2019 Nyt for førstehjælpere

12. AUGUST 2019 Spændende dage på Gyldensteen

25. AUGUST 2019 Dramatisk weekend: Førstehjælpere prøvede kræfter med ti uheld på Gyldensteen Strand

https://fyens.dk/artikel/dramatisk-weekend-f%C3%B8rstehj%C3%A6lpere-pr%C3%B8vede-kr%C3%A6fter-med-ti-uheld-p%C3%A5-gyldensteen-strand

24. OKTOBER 2019 Politiker og førstehjælper Anja Lund: Regionen vil fortsat bruge en million på førstehjælpere

https://fyens.dk/artikel/politiker-og-f%C3%B8rstehj%C3%A6lper-anja-lund-regionen-vil-fortsat-bruge-en-million-p%C3%A5-f%C3%B8rstehj%C3%A6lpere

23. NOVEMBER 2019 Brev til Regionspolitikerne

Sammenklippet regionsrådsmøde fra d.25-11-19 hvor der besluttes at overgå til hjerteløberordningen under Trygfonden

26. NOVEMBER 2019 Vred hjertestarterformand: Ny ordning svigter folk i udkantsområderne

https://fyens.dk/artikel/vred-hjertestarterformand-ny-ordning-svigter-folk-i-udkantsomr%C3%A5der