Nordfyn hjertestarterforening

Nordfyns Hjertestarterforening
NHF
Akuthjælpere NHF
Akuthjælper DK
Løber NHF
Gå til indhold

Hoved menu:

Nyheder > Info fra 2021
Nordfyn d. 20-12-2020
Kære medlemmer af Nordfyns Hjertestarterforening
Man er nu så langt at der snart er Corina vacciner i Danmark, og når de skal bredes ud i landet, bliver det de enkelte Kommuner der skal stå for det praktiske i forhold til vaccinationer på plejehjem og til hjemmeboende ældre og sårbare.
I den forbindelse er vi drøftet med Nordfyns Kommune, om der er opgaver som vi kan behjælpelig med i forhold til det vi nu har kompetencer til, -det kan blive alt fra afspritning af inventar, holde øje med restriktioner som afstand mundbind og håndsprit, til at føre papirer over dem som bliver vaccineret og til i samarbejde med tilstedeværende praktiserende læge egentlig vaccination. Efter vaccination skal den vaccinerede observeres i ca. 20 minutter.
Det kan blive meget forskelligt vi kan blive brugt til.
Derfor vil jeg gerne opfordre de som har lyst, tid og overskud til at tilmelde sig som hjælpere såvel til praktisk som faglig hjælp ud fra hvilke kompetencer man har. Som I selv kan tænke jer til, er der mange opgaver der skal løses, og det er her, vi kan aflaste dem, der i det daglige knokler og varetager pasningen af vores ældre og sårbare.
I kan melde jer på Sms. Mail eller via vores hjemmesiden, så bliver vi alle lagt ind i en database, så man kan se hvilke kompetencer hver enkelt har, og vil være til rådighed med.
I den takt der skal vaccineres, vil vi så, når der er behov for folk til specifikke opgaver blive kontaktet.
Der vil selvfølgelig være værnemidler til rådighed.
Man skal selvfølgelig have en negativ Corona test.  Man arbejder desuden fra kommunens side på endelige løsning til test i de situationen, hvor vi skal hjælpe.
Meld jer meget gerne til, kan vi være med til også på denne både at redde liv er det jo et ekstra gode for vores medborgere, og en ekstra glæde ved at yde en indsats som gavner.
Husk I er stadig frivillige, så meld jer hvis I synes at I har mod på at deltage, og på den måde hjælpe og aflaste Kommunens personale. Af gode grunde har vi endnu ikke mulighed for at sætte datoer, men det bliver i første omgang her ved juletid, kan formentlig følges i nyhederne.
Ønsker i yderligere oplysninger så endelig ring på 40 37 37 67
I kan tilmelde jer på Mail: flunde48@gmail.com eller  brie_hansen@hotmail.com i kan også bruge Sms: til 40373767 eller 51896269 Eller på hjemmesiden Nordfyns hjertestarterforening.dk hvor der vil være et link på forsiden, som fører jer direkte til et skema I blot, skal udfylde, og trykke på send, så vil i være registreret direkte.
Med venlig hilsen
Flemming


Vi har søgt om at få de Akuthjælpere som selv ønskede det kunne komme med i den første ende af Vaccinationerne, men som i kan se på ansøgningen og svaret herunder er dette ikke lykkedes.
Otterup d. 12-12-2020
Kære Gitte Jørgensen
Rigtig god Jul og godt Nytår.
Jeg håber du vil være i julehumør, og se på nedenstående
Jeg henvender mig til dig på vegne af Nordfyns Hjertestarterforening.
Vi forventer alle, at der inden for meget kort tid er en godkendt vaccine mod Covid-19. I den forbindelse vil jeg bede dig overveje, om vores akuthjælpere kan komme i betragtning til vaccinen i samme ombæring som sundhedspersonale (ambulancereddere m.m.). Hvis muligt, har vi uddannede personer (læger og sygeplejersker), blandt vores akuthjælpere, som kan og vil udføre vaccinationen. Derved kan vi undgå at belaste et i forvejen presset sundhedssystem.
Vi har pt. adskillige akuthjælpere som ikke tager alarmtilkald grundet risikoen for smitte med Covid-19. En vaccination af vores akuthjælpere vil bringe flere tilbage som aktive ved kald fra akuthjælperordningen. Dermed vil vi blive bedre til at opfylde de mål der ligger i akuthjælperordningen.
Med venlig hilsen.
Flemming Sørensen
(Formand for Nordfyns Hjertestarterforening)
Hedekrogen 5
5450 Otterup
Tlf.: 40373767
Email: flunde48@gmail.com

NB: håber at høre noget positivt fra dig snarest, så vi kan give vores akuthjælpere det i Julegave.


Kære Flemming
Det er prisværdigt, at du arbejder på at få Nordfyns Hjertestarterforening til at fungere godt i denne tid med coronavirus. Det vil være sådan i denne tid, som du beskriver, at ikke alle akuthjælpere kan eller vil rykke ud.
Det er Sundhedsstyrelsen der udstikker retningslinjerne for, hvornår hvilke grupper kan blive vaccineret. Det vil i første omgang være særligt sårbare grupper og personale helt i front (dem der skal passe og behandle patienter med Covid). Der kommer næppe en særskilt vaccination af akuthjælpere og hjerteløbere.
Men det er en god ide, hvis du vil opfordre akuthjælperne til at lade sig vaccinere, når de får mulighed for det.
Det vil ikke være muligt at uddelegere vaccinationsopgaven, da der er nogle meget særlige forhold omkring opbevaring og holdbarhed.
Jeg ønsker dig og din familie, samt alle akuthjælpere og hjerteløbere på Nordfyn en glædelig jul og et godt nytår
Venlig hilsen

Gitte Jørgensen
Præhospital chef, speciallæge i anæstesiolog
Sundhedsplanlægning
E-mail: gjo@rsyd.dk
Direkte: 24969353
Mobil: 2496 9353

Region Syddanmark
Damhaven 12, 7100 Vejle
Hovednummer: 7663 1000
www.rsyd.dk

Året 2020
Siden jeg startede mit virke i 2007 med at lave Hjertestarterforening og uddanne Førstehjælpere / Akuthjælpere, har jeg aldrig prøvet et år som dette.

Vi fik startet Nordfyns Hjertestarterforening i marts 2017, og frem til begyndelsen af 2020 har vi fået uddannet ca. 300 Førstehjælpere, (heraf var 75 Akuthjælpere, som først er startet op i maj 2019).
Men så kom Trygfonden og fik Danske Regioner til at gå sammen om et fælles udkaldssystem, og dette medførte, at vi 1 maj i år mistede 225 Førstehjælpere. Disse kunne ikke længere få lov til at blive kaldt via vores system, men skulle overgå til Hjerteløber-ordningen, hvis de stadig ville være aktive i Nordfyns Kommune. Dette har jeg på fornemmelsen, at rigtig mange af jer ikke har valgt.
Men vi har da den glæde, at rigtig mange af disse personer er blevet i vores forening uden at være aktive, men udelukkende for at støtte os økonomisk med den 100 kr. pr år. Det er vi rigtig glade for, for uden Nordfyns Kommune og deres beboere samt vores sponsorer, kunne vi ikke få foreningen til at løbe rundt økonomisk. Så stor tak for det.

Trygfonden og deres Hjerteløbere er ikke det eneste, der har gjort året til noget af det værste. Vi fik også Corona at slås med, og dette har gjort, at nogle af vores Akuthjælpere på grund af eget helbred, har meldt sig midlertidigt fra, eller kun deltager, hvis det er nogle steder, de kender lige i nabolaget. Dette har vi stor forståelse for, da ens eget helbred, og førlighed under alle omstændigheder altid kommer i første række.

Der har fra vi startede været 1883 kald til ambulance med udrykning, og af dem har vi haft Akuthjælpere med på de 1282.  I år har der de første 11 måneder været 1097 kald, og heraf har vi været med på de 725 - heraf har de 37 været Hjertestop.

Når vi har 10% mindre deltagelse i år, skyldes det folks frygt for Corona. Og når vi kun har været med på ca. 2/3 af alle kald, skyldes det, at vi mangler folk i mange områder af Kommunen, og derfor er der ikke folk til at blive kaldt til kørsler i disse områder.

Vi har også haft nogle kald, hvor der kun er kommet en eller 2 Akuthjælpere. Dette har i nogle tilfælde været fordi enkelte Akuthjælpere har sagt ja til at deltage, og så alligevel ikke kører! På den måde tror Alarmcentralen, at der er tre på vej, og så kalder de ikke flere, så denne praksis må jeg på det kraftigste fraråde, har man sagt ja så kører man.

Men alt i alt har vi, på trods af Corona og andre besværligheder, været til mange ting, hvor vi har gjort en stor forskel. og dette især i de områder af Kommunen, hvor Ambulancen er lang tid om at komme frem. Men det er desværre også her vi mangler folk.                                                                 

Vi har også konkrete eksempler på personer, hvor vi har været til Hjertestop, og vedkommende er kommet godt ud fra sygehuset, uden de store mén. Det er netop i sådanne situationer, vi kan være med til at gøre den store forskel, når vi er der før ambulancen

Vi vil fra bestyrelsens side sige jer mange tak for det I gør for at redde liv, og hjælpe i forbindelse med sygdom og tilskadekomst. Når Corona pandemien er ovre, skal vi nok finde et tidspunkt, forhåbentlig først i det nye år, hvor vi kan samles og få en god snak med kollegaerne og nyde lidt god mad. (nærmere herom senere)

Vi har fra bestyrelsens side også lagt mærke til, at der er nogle af jer, som har taget rigtig mange kald. Der er i årets første 11 måneder et spring fra noget ovre 100 og ned til 0 kald, i forskel på hvad I har deltaget i, (og desværre også noget i den anden ende, en har haft 186 kald og kørt til 4.) derfor har vi i år valgt, at de 10 personer der har taget flest kald, har fortjent 2 flasker rødvin, de pågældende vil få direkte besked om, hvor de kan afhentes.

År 2020 har heller ikke været særlig godt med hensyn til vedligeholdelseskurser. Corona har også her ødelagt meget for os, så i 2021 vil vi prøve at få planlagt nogle dage, hvor det forhåbentligt bliver mere interessant, så vi på den måde kan få alle med. Dette er en betingelse for, at vi stadig får lov til at opretholde vores korps af frivillige.  Det vil blive med mindre teoretisk undervisning, og med et indlæg af en fagperson og mere med praktiske øvelser, så lad os håbe på vi kan lykkes med det i nær fremtid,       

NB: Se vores nye hjemmeside på Nordfyns Hjertestarterforening.dk

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske dig og din familie en rigtig               
Glædelig Jul og et godt Nytår,
Og de bedste ønsker for det nye år.
Flemming
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu