Nordfyn hjertestarterforening

Nordfyns Hjertestarterforening
NHF
Akuthjælpere NHF
Akuthjælper DK
Løber NHF
Gå til indhold

Hoved menu:

Tidligere indslag > Info fra 2020
Året 2020
Siden jeg startede mit virke i 2007 med at lave Hjertestarterforening og uddanne Førstehjælpere / Akuthjælpere, har jeg aldrig prøvet et år som dette.

Vi fik startet Nordfyns Hjertestarterforening i marts 2017, og frem til begyndelsen af 2020 har vi fået uddannet ca. 300 Førstehjælpere, (heraf var 75 Akuthjælpere, som først er startet op i maj 2019).
Men så kom Trygfonden og fik Danske Regioner til at gå sammen om et fælles udkaldssystem, og dette medførte, at vi 1 maj i år mistede 225 Førstehjælpere. Disse kunne ikke længere få lov til at blive kaldt via vores system, men skulle overgå til Hjerteløber-ordningen, hvis de stadig ville være aktive i Nordfyns Kommune. Dette har jeg på fornemmelsen, at rigtig mange af jer ikke har valgt.
Men vi har da den glæde, at rigtig mange af disse personer er blevet i vores forening uden at være aktive, men udelukkende for at støtte os økonomisk med den 100 kr. pr år. Det er vi rigtig glade for, for uden Nordfyns Kommune og deres beboere samt vores sponsorer, kunne vi ikke få foreningen til at løbe rundt økonomisk. Så stor tak for det.

Trygfonden og deres Hjerteløbere er ikke det eneste, der har gjort året til noget af det værste. Vi fik også Corona at slås med, og dette har gjort, at nogle af vores Akuthjælpere på grund af eget helbred, har meldt sig midlertidigt fra, eller kun deltager, hvis det er nogle steder, de kender lige i nabolaget. Dette har vi stor forståelse for, da ens eget helbred, og førlighed under alle omstændigheder altid kommer i første række.

Der har fra vi startede været 1883 kald til ambulance med udrykning, og af dem har vi haft Akuthjælpere med på de 1282.  I år har der de første 11 måneder været 1097 kald, og heraf har vi været med på de 725 - heraf har de 37 været Hjertestop.

Når vi har 10% mindre deltagelse i år, skyldes det folks frygt for Corona. Og når vi kun har været med på ca. 2/3 af alle kald, skyldes det, at vi mangler folk i mange områder af Kommunen, og derfor er der ikke folk til at blive kaldt til kørsler i disse områder.

Vi har også haft nogle kald, hvor der kun er kommet en eller 2 Akuthjælpere. Dette har i nogle tilfælde været fordi enkelte Akuthjælpere har sagt ja til at deltage, og så alligevel ikke kører! På den måde tror Alarmcentralen, at der er tre på vej, og så kalder de ikke flere, så denne praksis må jeg på det kraftigste fraråde, har man sagt ja så kører man.

Men alt i alt har vi, på trods af Corona og andre besværligheder, været til mange ting, hvor vi har gjort en stor forskel. og dette især i de områder af Kommunen, hvor Ambulancen er lang tid om at komme frem. Men det er desværre også her vi mangler folk.                                                                 

Vi har også konkrete eksempler på personer, hvor vi har været til Hjertestop, og vedkommende er kommet godt ud fra sygehuset, uden de store mén. Det er netop i sådanne situationer, vi kan være med til at gøre den store forskel, når vi er der før ambulancen

Vi vil fra bestyrelsens side sige jer mange tak for det I gør for at redde liv, og hjælpe i forbindelse med sygdom og tilskadekomst. Når Corona pandemien er ovre, skal vi nok finde et tidspunkt, forhåbentlig først i det nye år, hvor vi kan samles og få en god snak med kollegaerne og nyde lidt god mad. (nærmere herom senere)

Vi har fra bestyrelsens side også lagt mærke til, at der er nogle af jer, som har taget rigtig mange kald. Der er i årets første 11 måneder et spring fra noget ovre 100 og ned til 0 kald, i forskel på hvad I har deltaget i, (og desværre også noget i den anden ende, en har haft 186 kald og kørt til 4.) derfor har vi i år valgt, at de 10 personer der har taget flest kald, har fortjent 2 flasker rødvin, de pågældende vil få direkte besked om, hvor de kan afhentes.

År 2020 har heller ikke været særlig godt med hensyn til vedligeholdelseskurser. Corona har også her ødelagt meget for os, så i 2021 vil vi prøve at få planlagt nogle dage, hvor det forhåbentligt bliver mere interessant, så vi på den måde kan få alle med. Dette er en betingelse for, at vi stadig får lov til at opretholde vores korps af frivillige.  Det vil blive med mindre teoretisk undervisning, og med et indlæg af en fagperson og mere med praktiske øvelser, så lad os håbe på vi kan lykkes med det i nær fremtid,       

NB: Se vores nye hjemmeside på Nordfyns Hjertestarterforening.dk

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske dig og din familie en rigtig               
Glædelig Jul og et godt Nytår,
Og de bedste ønsker for det nye år.
Flemming
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu