Den 27-4-2020.

I får hermed den nyeste viden i forhold til, at udkald af Førstehjælpere/Hjerteløbere overgår til Trygfonden og deres App pr..1. Maj 2020. Dette er en politisk beslutning fra Regionen.

Endvidere får I her et resume` af forholdsreglerne ved at blive kaldt i Corona-tiden.

Vi vil indtil videre anbefale alle Akuthjælpere følgende:

· Ved ambulance A-udkald kun at rykke ud til hjertestop. Det vil sige rykke ud, når opgavemeldingen er ”hjertestop”, men ikke rykke ud ved ”anden melding”.

· Dette gælder indtil der meldes klart ud fra myndighederne, at tilstandene normaliseres igen.

Så snart der gives ”grønt lys” fra Regeringen, vil vi igen overgå til alle A-udkald.

· Det skal understreges, at ”ændring af måde at arbejde på” under Corona-udbrud stadig er gældende:

1. Som Akuthjælper må du ikke acceptere et udkald, hvis du er i en gruppe af personer, som myndighederne mener er potentielt smittefarlige, eller hvis du er i en risikogruppe pga. alder eller sygdom/tilstand, der giver særlig risiko for alvorligt forløb af COVID 19.

2. Brug altid handsker, sprit hænder af inden indsats og efter indsats. Minimer direkte kontakt til patienten.

3. Maksimalt 2 Akuthjælpere må gå ind på adressen – resten bedes afvente udenfor, hvis der skulle opstå behov for yderligere hjælp.

4. Akuthjælpere skal ikke maskeventilere i hjertestop-situationer. Kun hjertemassage og brug af hjertestarter.

Medmindre der er umiddelbart behov for livreddende behandling, vurderes patienten på 2 meters afstand. Hvis der er tegn på luftvejssymptomer, så forsøg altid at holde afstand.

VIGTIGT: Det er helt i orden, at I ikke rykker ud som Akuthjælpere, hvis I ikke føler jer trygge, sådan som situationen har udviklet sig med COVID 19.

VIGTIGT: De spørgeskemaer, som sendes ud bedes besvaret hver gang.

VIGTIGT: Vi vil anbefale, at man gør sig inaktiv på App en om nødvendigt i en periode.

Pas på jer selv og hinanden- Hold sammen og hold afstand.

På bestyrelsens vegne

Flemming Lunde Sørensen

NB: HUSK, at alle Akuthjælpere efter den 30-4 stadig kaldes via den nuværende App = AKUTUDKALD Region Syddanmark First AED