I samarbejde med Nordfyns kommune har vi fået lavet et interaktivt kort, som kan hjælpe os med at have et overblik over hvor hjertestarterne er, og hvilke der er tilgængelige 24/7, samt hvor vi har førstehjælpere boende. delen med hj.startere og førstehjælpere er under konstant opdatering af DNHF.

Kortet, som også har mange andre informationer kan ses ved at klikke på linket nedenfor.

KORTINFO

 

 

 

Kort vejledning:

Klik på den lille trekant i menuen i venstre side, klik herefter på hjertestarter eller førstehjælpere for at få det vist på kortet, brug scrollhjulet til at zoome ind og ud

Hvis der sættes flueben i både hjertestartere og Førstehjælpere vises disse på kortet, grønne prikker er hjertestartere som er tilgængelige døgnet rundt, gule prikker er hjertestartere som IKKE er tilgængelige døgnet rundt, og til sidst de røde prikker med nummer i, viser antallet af førstehjælpere i området. (Førstehjælperenes præcise placering er kun tilgængelig for DNHF)