Nyhedsbrev. 6.Marts 2019

Otterup d. 6 Marts2019

Nyhedsbrev fra Nordfyns Hjertestarterforening.

Så er vi godt inde i det nye år og nye tider, de 3 hjertestarterforeninger i Nordfyns Kommune blev sammenlagt til 1 forening pr 1/1 2019, nemlig Nordfyns Hjertestarterforening, dels for at få en stærkere bestyrelse men ikke mindst for at spare på omkostninger.

Bestyrelsen er sammensat fra alle 3 lokalforeninger og vi har stadig kontaktpersoner lokalt.

Vi håber selvfølgelig at vores medlemmer stadig vil hænge ved og betale det årlige kontingent på 100 kr., der er faktisk en del, der ikke har betalt endnu, måske er det fordi vi ikke har fået orienteret om sammenlægningen. Betaling på restance kan betales på Nordfyns Bank Registrerings Nr. 6862 Konto Nr. 1119913 eller mobil pay på nr. 20239 (nr. er 5-cifret fordi det er forening) her er det vigtigt at skrive hele tlf. nr. eller Faktura Nr. i beskedfeltet til modtageren.

Vi har opsagt det lejemål, vi havde på Jernbanegade 3 i Otterup og har fundet ud af at kunne bruge lokaler lokalt i de 3 områder til kurser og møder.

Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside hvor Årsberetningen kan findes, her er også kortinfo med mulighed for at se hvor vores foreløbig ca. 220 Førstehjælpere findes og hvor hjertestartere er placeret. Vores Hjemmeside er www.nordfynshjertestarterforeninger.dk

N.B. Kender i nogle i jeres lokalområde som vil være førstehjælpere, så mangler vi stadig mange, det er vigtigt for os at vi i hele kommunen får en god dækning, det er jo de steder hvor Ambulancen er længe om at komme frem, det er vigtigt vi hjælper hinanden. Eventuelt nye Førstehjælpere eller støttemedlemmer kan melde sig på hjemmesiden eller direkte til Else Marie Hansen på Tlf. 51896269

På Bestyrelsens vegne.

Flemming Lunde Sørensen

Tlf: 40373767

Mail: formand@nordfynshjertestarterforeninger.dk