Brev til Regionspolitikerne

Kære Regions politikere

Mit navn er Flemming Lunde Sørensen og jeg er den, der har startet Nordfyns Hjertestarterforening. Vi har på 2 år formået at blive den kommune i Region Syd, som har flest uddannede førstehjælpere. Også i procent af befolkningen er vi den kommune, der har flest førstehjælpere. Dette er jeg bange for kan blive slået totalt i stykker hvis I politikere på mandag tager en forkert beslutning.

Kan og vil I garantere følgende????

1. At det udkaldssystem I måske vælger, kan minimum det samme, som det vi anvender i dag? (Det skal være sådan, at Ambulance Syd kan se hvem, der har sagt ja og er på vej, således de kan fortælle de pårørende hvor langt tid der går inden der er hjælp fremme, ligesom Ambulance Syd skal kunne se hvem der medbringer en hjertestarter, for hvis den ikke bliver brugt skal den jo omgående tilbage i det rigtige skab)

2. Vil I garantere, at alle der bliver Førstehjælpere / Hjerteløber får minimum et 4 timers kursus i hjertelungeredning og brug af hjertestarter, og efterfølgende med passende tidsrum et vedligeholdelseskursus?

3. Vil I sikre, at alle førstehjælpere bliver godkendt som i dag med hensyn til børneattest, straffeattest; og at de alle underskriver en tavshedserklæring? Vil I sikre, at der bliver minimum samme forsikringsdækning ved udkald som i dag?

4. Vil I sikre, at der efter endt uddannelse bliver udleveret veste og nødvendigt udstyr som i dag? (Dette er vigtigt for at vi er genkendelige, når vi kommer ind i private hjem. Kun på den måde kan de pårørende se, at vi kommer for at hjælpe og at vi har det nødvendige kendskab til at yde den hjælp der er brug for indtil ambulancen kommer frem)

Vi i Region Syddanmark har i dag Danmarks bedste Ambulanceberedskab, og bedste udkaldssystem til alle de frivillige og ulønnede hjerteløbere / førstehjælpere, og det skal vi blive med at have.

Det I på mandag skal stemme om, kunne lige så godt være en større fusion mellem nogle store banker, energiselskaber, eller andre som ville medføre en for stor dominans inden for deres felt! Tror I så ikke, at både monopoltilsynet, konkurrencestyrelsen eller EU ville lade deres konkurrencekommisær eller ombudsmand se på en sådan sag?

Jeg er bange for, hvis I på mandag stemmer efter politiske regler og ikke med hovedet og hjertet, så kan vi om 3 år stå i en sag, som den I havde med BIOS!

Alle markedskræfter ophæves, og så sætter den nye udbyder selv prisen. Derfor vil jeg foreslå, at I politikere giver det Præhospitale udvalg mandat til at forhandle med Trygfonden, således at vi i Region Syddanmark kan få lov til at køre som vi gør i dag!

Vi bør da hele tiden have mulighed for at sammenligne hvilket system/set up med førstehjælpere der fungerer bedst! Det har vi ikke, hvis alle regioner kører med det samme system!

Hvis vi ikke kan få lov til at køre med vores aktuelle udkaldssystem og set up i hele region syd Danmark, så lad Fyn og øerne (Gamle Fyns Amt) køre med det gamle system som kontrolgruppe til det nye, det er jo stadig ca. 10 % af Danmarks befolkning. Kan dette heller ikke lade sig gøre, vil jeg gerne sørge for at Nordfyns Hjertestarterforening kan køre som kontrolgruppe, dette er dog kun et meget lille område af Danmark. Det vil kunne give et fingerpeg om hvilket system der er det bedste, og det mener jeg vi skylder alle de frivillige og ulønnede mennesker, som er med til at yde en ekstra indsats for at redde liv, og nedbringe Regionernes omkostninger til genoptræning m.m.

Vores aktuelle systemleverandør FirstAED har i dag solgt deres system i mange lande, så jeg tror, at de også gerne vil sælge brugerretten til Trygfonden, så I på den måde stadig får det hele samlet i et landsdækkende system, men samtidig hele tiden kan lave sammenligninger og evaluering af hvad vej vi skal gå i fremtiden. Kun på den måde kan I hele tiden være på forkant med udviklingen.

Måtte I ud fra det I har læst have noget I ønsker uddybet, er I altid velkommen til et ringe eller skrive.

Med venlig hilsen

Flemming Lunde Sørensen

Hedekrogen 5

5450 Otterup

Tlf. 40 37 37 67 Mail: formand@nordfynshjertestarterforeninger.dk