Nyt for førstehjælpere

Kære førstehjælper i Danmark Redder Liv

I Danmark Redder Liv var intentionen ved opstarten, at der blev sendt reminder ud til alle førstehjælpere, som har tilmeldt sig Danmark Redder Liv som frivillig, når det var tid til at vedligeholde uddannelsen.

Region Syddanmark og Region Sjælland har valgt at ændre politik på området, således at man anbefaler at frivillige førstehjælpere selv vedligeholder deres førstehjælpskompetencer, og der som konsekvens af beslutningen ikke sendes reminder ud til de frivillige, som har taget et kursus, ligesom der heller ikke stilles krav om fremsættelse af dokumentation for gennemført vedligeholdelseskursus. Baggrunden for beslutningen er, at det skal være så enkelt som muligt at være frivillig under Danmark Redder Liv, og at der bruges mindst mulig tid på sådan dokumentation.

Ved tilmelding til Danmark Redder Liv som frivillig førstehjælper, vil det dog fortsat være et krav at man fremsender dokumentation for gennemførelse af min. 4 timers livreddende førstehjælpskursus, der ikke er mere end 2 år gammelt fra udstedelsesdato.

Med venlig hilsen

Lone Rasmussen

Med venlig hilsen