Spændende og lærerige dage på Gyldensteen

SPÆNDENDE OG LÆRERIGE DAGE

PÅ GYLDENSTEN STRAND VED BOGENSE

LØRDAG, DEN 24. AUGUST OG SØNDAG, DEN 25. AUGUST

BEGGE DAGE KLOKKEN 10.00–15.00.

FOR ALLE FØRSTEHJÆLPERE OG AKUTHJÆLPERE I NORDFYNS KOMMUNE

SAMT ALLE, SOM ER INTERESSEREDE I AT HØRE

OM NORDFYNS HJERTESTARTERFORENING

Nordfyns Hjertestarterforening har i samarbejde med Nordfyns Kommune tilrettelagt et par spændende dage ved

Gyldensten Strand, hvor alle er velkomne. Der er bl.a. mulighed for at tilmelde sig et 4 timers kursus i førstehjælp, og det er også muligt at ”snuse til” et kursus, som så kan tages på et andet tidspunkt.

Hvis man ønsker at tage kursus, så man kan blive Førstehjælper i Nordfyns Hjertestarterforening skal man møde

klokken 9.00 – 14.00 (inkl. pauser) og der vil blive udstedt kursusbevis efterfølgende.

Dagene er krydret med mange forskellige ting:

Kl. 10.00 Velkomst ved Borgmester Morten Andersen
Kl. 10.10 Velkomst ved formand for det Præ-hospitaludvalg i Region Syddanmark Mads Skau
Nordfyns kommune stiller op med den nye Akutbil i hjemmeplejen.
Ambulance Syd stiller op med en ambulance.
FirstAED – ekspertise omkring udkaldsapp.
Bestyrelsen fra Nordfyns Hjertestarterforening vil være til stede og svare på spørgsmål.

Der er planlagt en handlebane for førstehjælpere og akuthjælpere med 1o forskellige poster, som er bemandet med

figuranter og observatører. Man vil blive sendt ud på handlebanen i grupper a`3 personer, og når opgaverne er løst, udstedes der et kursusbevis, som viser, at man har gennemgået et vedligeholdelseskursus.

Der vil blive serveret grillede pølser og drikkelse til middag.
Der vil være god plads til erfaringsudveksling.
Begge dage har samme program.
Man kan deltage i det antal timer, der passer bedst.
Af hensyn til traktement og planlægning er tilmelding nødvendig med angivelse af dag og ca. tidspunkt. Er
der nogle der ønsker et kursus en af dagene er tilmelding også nødvendig senest

22/8 2019 til en af undertegnede.

Formand Flemming Lunde Sørensen på mail:
flunde48@gmail.com
tlf.: 40373767
Næstformand Rie Hansen på mail:
brie_hansen@hotmail.com
tlf.: 51896269

Vi håber, at rigtig mange vil bakke op om dette spændende arrangement, og vi ser frem til at være sammen med jer.

På bestyrelsens vegne

Nyt for førstehjælpere

Kære førstehjælper i Danmark Redder Liv

I Danmark Redder Liv var intentionen ved opstarten, at der blev sendt reminder ud til alle førstehjælpere, som har tilmeldt sig Danmark Redder Liv som frivillig, når det var tid til at vedligeholde uddannelsen.

Region Syddanmark og Region Sjælland har valgt at ændre politik på området, således at man anbefaler at frivillige førstehjælpere selv vedligeholder deres førstehjælpskompetencer, og der som konsekvens af beslutningen ikke sendes reminder ud til de frivillige, som har taget et kursus, ligesom der heller ikke stilles krav om fremsættelse af dokumentation for gennemført vedligeholdelseskursus. Baggrunden for beslutningen er, at det skal være så enkelt som muligt at være frivillig under Danmark Redder Liv, og at der bruges mindst mulig tid på sådan dokumentation.

Ved tilmelding til Danmark Redder Liv som frivillig førstehjælper, vil det dog fortsat være et krav at man fremsender dokumentation for gennemførelse af min. 4 timers livreddende førstehjælpskursus, der ikke er mere end 2 år gammelt fra udstedelsesdato.

Med venlig hilsen

Lone Rasmussen

Med venlig hilsen

Nordfyn hjertestarterforening

Nordfyns Hjertestarterforening

Nordfyns Kommune skulle gerne være Fyns bedste kommune at bo og opholde sig i. Nabohjælp er ikke kun noget med at holde øje med mistænkelige personer i området, det er også med at være noget for sine naboer, hvis der opstår sygdom eller hjertestop, for her kan tiden være meget afgørende for en hurtig og bedre helbredelse, uden varige men.

I Nordfyns Kommune er der til dato udannet ca. 250 Førstehjælpere, og senest 1. juni er der heraf Ca. 50 som er opgraderet til Akuthjælpere. Alle disse mennesker er udannede til at hjælpe sine medmennesker i tilfælde af uheld/sygdom eller hjertestop. I tilfælde med hjertestop kommer der hurtigt 1 eller gerne 3 Førstehjælpere frem og begynder med hjertemassage og brug af hjertestarter, i tiden frem til ambulancen kommer. I tilfælde med sygdom eller uheld, er det en Akuthjælper der bliver kaldt, dette vil de blive i tilfælde hvor Alarmcentralen vurderer det vil kunne gøre en forskel, at de kan være fremme, før Ambulancen.

Vi har fortsat et håb om at Kommunen giver alle deres ansatte lov til at deltage i udkald i arbejdstiden, uden løntræk, så vi på denne måde hurtigere kan nå vores mål med de 2 %

Nordfyns Hjertestarterforening har det mål at vi gerne vil nå at få 2 % af befolkningen på Nordfyn som Førstehjælpere/Akuthjælpere og det vil sige vi mangler mange endnu, ca. 300 personer, og disse særlig i de lavt befolkede områder så som, Særslev – Vester Egense-Nørreby-Esterbølle-Smidstrup-Vigerslev-Gamby-Skovsgårde Hindevad-Stillebæk-Væde-Ringe-Ringe Mark-Thorup-Bladstrup-Stensby-Særslev og mange andre.

Vil du hjælpe os med at gøre jeres nærområde mere sikkert at bo i, så meld dig som Førstehjælper, så kan du hjælpe i området rundt om hvor du opholder dig, og få gerne din nabo med, så også de kan hjælpe dig, hvis uheldet er ude, men uanset hvor du bor vil vi gerne gøre brug af din hjælp. Det koster skallede 100 kr. pr. år at være medlem af foreningen, Er du blot en som gerne vil støtte vores arbejde med 100 kr., men ikke ønsker at være Førstehjælpen vil vi sætte stor pris på din støtte. Lige som hvis der er firmaer der gerne vil give et større sponsorat, vil det blive taget imod med stor taknemlighed, pengene går jo til uddannelse og vedligeholdelses kurser. Husk ikke kun de frivillige men også hele bestyrelsen arbejder frivilligt og uden nogen form for vederlag.

Foreningen sørger for uddannelse og efteruddannelse af Førstehjælpere som er gratis for medlemmer Læs mere på vores hjemmeside www.nordfynshjertestarterforeninger.dk

Vi håber ovennævnte måtte have din interesse så kontakt, en af nedenstående for yderligere info. Formand Flemming Sørensen, mail: flunde48@gmail.com tlf.: 40 37 37 67 eller Næstformand Rie Hansen, mail: brie_hansen@hotmail.com tlf.: 51 89 62 69

Nyhedsbrev. 6.Marts 2019

Otterup d. 6 Marts2019

Nyhedsbrev fra Nordfyns Hjertestarterforening.

Så er vi godt inde i det nye år og nye tider, de 3 hjertestarterforeninger i Nordfyns Kommune blev sammenlagt til 1 forening pr 1/1 2019, nemlig Nordfyns Hjertestarterforening, dels for at få en stærkere bestyrelse men ikke mindst for at spare på omkostninger.

Bestyrelsen er sammensat fra alle 3 lokalforeninger og vi har stadig kontaktpersoner lokalt.

Vi håber selvfølgelig at vores medlemmer stadig vil hænge ved og betale det årlige kontingent på 100 kr., der er faktisk en del, der ikke har betalt endnu, måske er det fordi vi ikke har fået orienteret om sammenlægningen. Betaling på restance kan betales på Nordfyns Bank Registrerings Nr. 6862 Konto Nr. 1119913 eller mobil pay på nr. 20239 (nr. er 5-cifret fordi det er forening) her er det vigtigt at skrive hele tlf. nr. eller Faktura Nr. i beskedfeltet til modtageren.

Vi har opsagt det lejemål, vi havde på Jernbanegade 3 i Otterup og har fundet ud af at kunne bruge lokaler lokalt i de 3 områder til kurser og møder.

Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside hvor Årsberetningen kan findes, her er også kortinfo med mulighed for at se hvor vores foreløbig ca. 220 Førstehjælpere findes og hvor hjertestartere er placeret. Vores Hjemmeside er www.nordfynshjertestarterforeninger.dk

N.B. Kender i nogle i jeres lokalområde som vil være førstehjælpere, så mangler vi stadig mange, det er vigtigt for os at vi i hele kommunen får en god dækning, det er jo de steder hvor Ambulancen er længe om at komme frem, det er vigtigt vi hjælper hinanden. Eventuelt nye Førstehjælpere eller støttemedlemmer kan melde sig på hjemmesiden eller direkte til Else Marie Hansen på Tlf. 51896269

På Bestyrelsens vegne.

Flemming Lunde Sørensen

Tlf: 40373767

Mail: formand@nordfynshjertestarterforeninger.dk