Pressemeddelelse fra FirstAED

Pressemeddelelse fra FirstAED Tranekær, Langeland 15.oktober, 2019 – i anledning af Restart a Heart Day d. 16. oktober 2019

Hvilken landsdækkende hjertestopordning skal der være i Danmark – eller skal der være én?

I kampen for at få flere til at overleve hjertestop er hurtig hjertelungeredning og stød med en hjertestarter afgørende. Iværksættervirksomheden FirstAED opfandt allerede i 2011 en app til alarmering af hjælp i nærheden, og de har bevist, at det kan lade sig gøre at få hjælp frem på 4 minutter, og dermed gøre en afgørende forskel. Alligevel vælger flere regioner nu at tilslutte sig Trygfondens Hjerteløberordning, og iværksætterne fra Langeland spørger hvorfor?
FirstAED var i 2011 pionerer, da vi opfandt alarmering af førstehjælp ved brug af en app og GPS. Vi baserede vores opfindelse på en spejling af akutteamet (hjertestopholdet) på hospitaler ud i det offentlige rum, hvor overlevelsen efter hjertestop dengang var meget lav. Vi opfandt et system, hvor der både blev kaldt en person til at give hjertemassage, én til at hente en hjertestarter og én til at støtte op på stedet f.eks. tage sig af pårørende eller give signal til ambulancen. Siden dengang har vi set flere udbydere af apps komme til og stort set alle de opfindelser, der er kommet i FirstAED app’en, er siden kopieret af andre udbydere. FirstAED har også været initiativtager til flere projekter gennem årene, og vi har været foregangsvirksomhed for at kalde akuthjælpergrupper i udkantsområder ud til mange andre typer alarmer end hjertestop ved hjælp af vores app. Noget der har øget tryghedsfølelsen markant i de områder, hvor vi har været i drift.
Området alarmering til hjertestop udvikler sig meget for tiden, og der kommer fler e spillere på markedet. Indenfor de sidste halvandet år har også Trygfonden meldt sin ankomst med deres Hjerteløberprojektet, som grundlæggende er en kopi af et projekt fra Stockholm, dog med en markant kommunikationsindsats lagt ovenpå. Vi vurderer, at Trygfondens markedsføringsbudget for Hjerteløberprojektet beløber sig til mindst 5 millioner kroner årligt, som en del af de 5-600 millioner kroner, som Trygfonden deler ud til diverse projekter hvert år. En økonomi vi som iværksættervirksomhed naturligvis ikke har til rådighed.

Et valg mellem to skoler

Hvis man vurderer området med alarmering af hjælp til hjertestop fra helikopterperspektivet, så er der to skoler indenfor området.
Den ene skole ligner den, som vi har drevet fremad siden 2011 i FirstAED, nemlig den, hvor der er et mindre antal akuthjælpere, som kaldes ud i et struktureret team med individuelle opgaver. Fordelen ved denne skole er, at akuthjælperne opbygger mere erfaring og kompetence, fordi de kaldes ud oftere, og dermed bliver vant til at hjælpe. Typisk retter denne skole sig også mod uddannede akut- og førstehjælpere, som kan mere end bare give hjertemassage og hente en hjertestarter. De har typisk en førstehjælpsuddannelse, og mange er sågar professionelle, hvilket f.eks. er tilfældet i Tyskland og Schweiz. I Danmark anvendes ordningen aktuelt i projektet Danmark Redder Liv i Region Syddanmark og Region Sjælland. Flere steder i udlandet er det også sådan, at man kun bruger professionelle, når de ikk e lige er på vagt, og dermed opnås selvfølgelig en meget høj grad af kvalitet. Der er offentliggjort forskning fra denne skole mange gange, og den første forskning fra Langelandsprojektet kom da også på Top 5 ved Europæisk Kardiologisk Selskabs Årskongres (ESC) i Barcelona allerede i 2014.
Den anden skole handler om at have rigtigt mange hjælpere registreret med den tro, at der så altid vil være flere til rådighed, og der derved kommer flere frem til hjertestoppet. Denne skole har været drevet i Sverige og Holland igennem mange år, og det er den skole som Trygfonden, Region Hovedstaden og Region Midt også har tilsluttet sig. Troen er altså, at flere hjælpere giver en højere overlevelse. Typisk foregår alarmer sådan, at der kaldes ud i en radius fra hjertestoppet, og så kan op til 10 hjælpere sendes til patienten for at yde hjertelungeredning, og 10 kan sendes hen efter en hjertestarter. Denne skole er f.eks. udbredt i Sverige og Holland. I Sverige er overlevelsen efter hjertestop steget fra 5% til omkring 11% i perioden 1998-2015, men de sidste 3 år er den igen faldet!

Fakta er, at overlevelsen i Sverige nu er lavere end overlevelsen på Langeland, hvilket overrasker da SMS Livreddere (det svenske Hjerteløberprojekt) dækker mere end 40% af Sverige og f.eks. har mere end 30.000 SMS Livreddere i Stockholm. Der er altså ikke evidens for, at denne skole er bedre end den, der drives i Danmark Redder Liv projektet. Svensk Hjerte-Lungeregister Årsrapport 2018 https://hlrr.se/index.html

Er Trygfonden uvildig?

Trygfonden hævder at være en uvildig fond, men fakta er, at den hedder Trygfonden, og hver gang der annonceres for Trygfonden i det offentlige rum, annonceres der samtidig for Danmarks største forsikringsselskab Tryg. Tryghedsgruppen, som ejer Trygfonden har fået ny direktør, og Rie Odsbjerg Werner er 24. september i en artikel i Børsen citeret for, at der skal skabes større sammenhængmellem aktiviteterne i Tryg forsikring og i Trygfonden. Til sidst i artiklen udtaler hun “Vi håber da, at det skaber en loyalitet omkring hele Tryg-familien som en sidegevinst”. Vi tager hatten af for denmarkedsføringsstrategi, der ligger bag Trygfonden, for den er meget effektiv. Men langt fra alle projekter som Trygfonden har været involveret i indenfor hjertestops området, har været en succes. F.eks. bruges der kun hjertestarter i ca. 6% af hjertestop i Danmark, selvom TrygfondensHjertestarternetværk (det hedder det) har været i drift i mere end 10 år. I modsætning hertil kommer der på Langeland næsten altid en hjertestarter frem. Et Trygfonden projekt med at kaldehjemmehjælpere til hjertestop i Frederikshavni 2013, førte til, at der blev stødt 1 gang med enhjertestarter ud af 44 patienter,blandt andet fordi teknologien til alarmering svigtede.
Evalueringsrapport Hjertestart i Frederikshavn Kommune, KORA, https://bit.ly/2VFbdbC
Hos FirstAED toner vi rent flag. Vi er ligesom Trygfonden en virksomhed, men vi er også teknologileverandør af den førende teknologi indenfor hjertestop. Vi fik også i 2015 en anerkendende bevilling fra Markedsmodningsfonden til at videreudvikle og teste vores system. Vi udvikler hvert år 3-5 nye funktioner i vores system, som kan øge overlevelsen efter hjertestop, og det er vi stolte af. Det fører også til, at vi bliver valgt i udlandet, senest af regionen Peel i Canada med 1,4 millioner indbyggere. Vi vil meget gerne levere teknologi til de danske regioner på samme måde som regionerne køber teknologi til andre opgaver. Men flere regioners accept af Hjerteløberordningen uden en evalueringsproces af markedets muligheder, betyder bare, at dette ikke er muligt. Trygfonden foreskriver det system, som regionerne skal bruge. Aktuelt bliver vi ramt af det i Region Sjælland, men heldigvis har politikerne råbt vagt i gevær ift. administrationens beslutningsoplæg. Vi krydser fingre.
Den svenske teknologi som Tryg vælger at indføre, er langt fra så moden som vores teknologi. Der kan f.eks. med app’en kun alarmeres hjælp til hjertestop, og dermed svigtes de mange 1-1-2 akuthjælpere iudkantsområderne. Vi er helt sikre på, at Trygfonden gerne vil tilbyde de danske regioner at få udvikletsystemet til også at blive brugt til andre typer alarmer end hjertestop, for det giver god mening. Men deter netop hvad FirstAED har gjort siden 2011, og vi ved, at det ikke er så enkelt, som det måske kan seud til. Der er flere eksempler i Europa på projekter, hvor man har ønsket at udvikle et sådant system,men hvor teknologien simpelthen har svigtet. Man får med andre ord ikke syv års erfaring på halvandetår, og dermed er der også en risiko for de regioner, som vælger at gå med i Trygfondenshjerteløberprojekt.

Et vigtigt valg

Region Sjælland overvejer aktuelt, hvad de skal vælge. Vi vil anbefale dem at genoverveje et så vigtigt valg. Om de vil at gå med i Trygfondens hjerteløberprojekt og blive en del af ”produktet”, fremfor selv at tage ansvar for hjertestopopgaven og fortsætte efter den samme model, som de har kørt i projektet Danmark Redder Liv. Seneste resultatmåling fra Danmark Redder Liv har vist, at der kommer hjælp frem til 8 ud af 10 hjertestop, og dermed er Danmark Redder Liv en stor succes. Resultater fra regioner tilknyttet hjerteløberprojektet, eller andre projekter sponsoreret af Trygfonden offentliggøresoftest af Trygfonden, og ikke af den ansvarlige region, og man kan spørge hvorfor. Ligesom man ogsåkan spørge, om der er blevet foretaget en reel sammenligning af de to muligheder, eller det blot er den billigste, der er blevet valgt?
Vi har i FirstAED igennem 8 år arbejdet proaktivt sammen med Region Syddanmark og de seneste to år også med Region Sjælland. Vi har været en loyal leverandør, og vi har budt aktivt ind med både idéer til teknologi, skabt danske arbejdspladser og ydet en stor personalemæssig indsats. Danmark Redder Liv har opnået mange flotte resultater og der er reddet mange liv, og vi håber at den kommende evaluering af Danmark Redder Liv, hvis den gennemføres af regionerne, vil vise ligeså positive resultater, som vi har set på Langeland, hvor det hele startede.

Vi vil opfordre til at stoppe op og tænke sig om. Danmark Redder Liv kan udmærket fortsætte i Region Syddanmark og Region Sjælland, samtidig med at Region Hovedstaden og Region Midt satser på Hjerteløberordningen. Hvis Danmark Redder Liv fortsætter kan uvildige forskere om nogle år sammenligne ”Hjerteløberordningen” med ”Danmark Redder Liv ordningen.” Valget af fremtidens udkaldesystem til hjertestop for hele Danmark vil dermed kunne baseres på evidens (videnskabelige resultater), fremfor økonomisk power af en enkelt spiller på markedet. Ikke alt der glimter er guld og ikke alt der er gratis er godt.

Foto caption:

FirstAED indføres i Peel Region i Canada-folkene bag forstår ikke hvad der sker i Danmark.

 

Mere information på www.firstaed.com. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Partner Christian Pedersen på telefon 4016 7121 eller Partner Henrik Schakow på telefon 2991 4445.

Med venlig hilsen Partnerkredsen i FirstAED

Henrik Schakow

Finn L. Henriksen

Per Schorling

Bruno Hansen

Christian Pedersen

Henrik Kortermann Sørensen