Her er en lille FAQ med de spørgsmål vores førstehjælpere stiller oftest:

Q: Må jeg bruge min bil til et udkald?

A: Geografisk set kan der være langt mellem husene på Nordfyn, så ja, hvis du vurdere det er langt væk, eller måske allerede sidder i din bil når udkaldet kommer.

Vær særligt opmærksom når du ankommer, at du giver plads til at ambulancen kan komme uhindret frem.

Q: Må jeg så køre udrykningskørsel til udkaldet? (blå blink, over for rødt osv)

A: Nej, blå blink samt overtrædelse af alm færdsellov er forbeholdt udrykningskøretøjer, du SKAL køre ordentligt!

…Når det er sagt, brug din sunde fornuft, civil udrykning er tilladt i Danmark, MEN kun i den alleryderste nødvendighed, udkaldene fra din app vil umiddelbart altid komme fra dit nærområde, måske sågar lige rundt om hjørnet.

Ved civil udrykning skal der placeres en hvid klud foran på bilen, OG politiet SKAL efter udkaldet indformeres om kørslen.

Q: Hvorfor skal jeg have en vest på?

A: Du får en vest med tryk på af os, denne skal bæres ved udkald, da du som førstehjælper er forsikret under udkald, plus den viser folk omkring dig at du er førstehjælper og ikke bare en tilfældig person på stedet.

Q: Hjertelungeredning… Hvad hvis patienten ikke ønsker genoplivning? (alderdom)

A: Du vil ikke blive kaldt ud hvis der ikke er nogen på stedet der har ringet 1-1-2 og bedt om hjælp. Du SKAL give førstehjælp.

Ofte stillede spørgsmål ved førstehjælperordningen

Nedenfor kan du får svar på nogle af de spørgsmål, som du måtte have vedrørende førstehjælperordningen under Dansk Folkehjælp

Hvorfor blive førstehjælper?

Som frivillig førstehjælper kan du gøre en forskel og være med til at redde liv. Det kan være naboen eller en person i nærheden af dit arbejde, som pludselig falder om.
Ved at blive førstehjælper får du med det samme besked om hjertestop, som er tæt på dig, og du har således mulighed for at handle før, det er for sent.

Hvornår og hvor tit står jeg til rådighed?

Som udgangspunkt står du til rådighed 24 timer i døgnet, men du kan på din mobiltelefon til hver en tid melde dig ud og ind af systemet. Det vil sige, at hvis du skal til fest eller bare skal hygge derhjemme med et glas vin, så kan du melde dig ud. Det samme hvis du er syg, udenfor landets grænser eller til et vigtigt møde.
Du bestemmer altså helt selv, hvornår du ønsker at være til rådighed, ud fra princippet frihed under ansvar, da det selvfølgelig skal give mening at være tilknyttet systemet.

Hvor ofte vil jeg blive kaldt ud som førstehjælper?

De fleste førstehjælpere vil rykke ud nogle få gange årligt, måske 0-2 gange. Der ringes 112 til ca. 800 hjertestop årligt fordelt ud over Region Syddanmark. Hvor mange gande man blive kaldt ud afhænger af, hvor mange af årets timer, man er aktivt tilmeldt på akutudkaldsknappen, og hvor mange mennesker, der bor i det område man bor og arbejder.

Hvordan foregår udkaldet?

I det øjeblik hvor der sker et hjertestop, og der bliver ringet 112, vil regionens AMK Alarmcentral tilkalde de ni personer, som er tættest på den tilskadekomne. De nærmeste tre af dem, der accepterer udkaldet, bliver aktiveret og får tilsendt rutevejledninger.

 1. Den førstehjælper, der er nærmest en hjertestarter, bliver sendt efter hjertestarteren.
 2. De to øvrige førstehjælpere sendes til hændelsesstedet, så de kan påbegynde hjertelungeredning.

Bemærk, at ovenstående indebærer, at du skal give tilladelse til GPS sporing.

Hvad kaldes jeg ud til?

Førstehjælperne sendes til 112-udkald, som den sundhedsfaglige visitator vurderer, vedrører hjertestop eller meget hurtigt kan udvikle sig til hjertestop.

Det er:

 • Hjertestop, hvor genoplivning er relevant
 • Bevidstløse hvor den sundhedsfaglige visitator er i alvorlig tvivl om, der er vejrtrækning fremmedlegeme i luftvejen og svært påvirket vejrtrækning
 • Anafylaktisk shock
 • Hævelse i luftvejen med svært påvirket vejrtrækning (eksempelvist udløst af allergi eller insektstik)

Hvilken hjælp får jeg fra professionelle, når jeg rykker ud?

Når du bliver aktiveret som førstehjælper, så vil AMK Vagtcentralen altid sende en ambulance og/eller en akutlægehelikopter afsted. Dermed vil der altid komme reddere og/eller læger til at tage over, når du bliver udkaldt som førstehjælper.

Er der mulighed for støtte efterfølgende?

For de førstehjælpere, der får behov for psykisk opfølgning efter førstehjælpsindsats, vil der blive etableret et telefonnummer som førstehjælperen kan ringe til og få hjælp gennem samtale, samt henvisning til yderlige hjælp, hvis det er nødvendigt.

Hvad binder jeg mig til?

Når du er blevet godkendt som førstehjælper, vil du får fremsendt en frivilligaftale, som du bedes underskrive.

Aftalen baseres på:

 • at du deltager i projektet på frivilligt basis, og der dækkes heller ikke kørselsomkostninger
 • at du minimum hvert andet år deltager på et af Dansk Førstehjælpsråds vedligeholdelseskurser
 • at du anvender egen mobiltelefon til applikationen samt tillader GPS sporing
 • at du har tavshedspligt

Hvordan kan aftalen blive opsagt?

Begge parter kan til hver en tid og uden varsel skriftligt opsige aftalen.

Hvordan er jeg stillet forsikringsmæssigt?

Ved egen personskade vil førstehjælperen være omfattet af Dansk Folkehjælps frivilligforsikring, som dækker lovpligtig og frivillig ansvarsforsikring samt erhvervsskade.
Ved personskade på andre, vil førstehjælperen være dækket af patientskadeforsikringen.
Førstehjælperen skal ved kørsel til hændelsesstedet køre uden udrykning med overholdelse af færdselsreglerne om hastighed mv.
Tingskade på egne ting under indsatsen er dækket af førstehjælperens egen forsikring.

Hvilke kriterier er der for, at jeg kan blive frivillig?

For at blive tilknyttet vagtcentralens applikation skal du som minimum have gennemgået Dansk Førstehjælpsråd uddannelse Medborgerførstehjælp på syv timer. Kurset må maksimum være to år gammelt. Har du et længerevarende kursus, skal du have vedligeholdt dette inden for de sidste to år.
Har du ikke et førstehjælpskursus, så har du mulighed for at få tilbud om et kursus ved at udfylde en formular på redderliv.dk.
Hvis du tilhører en af nedenstående faggrupper, bedes du udfylde en tro- og loveerklæring, som du finder på hjemmesiden redderliv.dk. Her skriver du under på, at du har arbejdet inden for dit fagområde inden for de sidste fem år.

Faggrupperne er følgende:

 • Læge
 • Sygeplejerske
 • Politi
 • Brandfolk
 • Ambulanceredder
 • Hjemmeværn
 • Akuthjælper

Er der særlige krav til mit udstyr?

Det er en betingelse for at blive førstehjælper, at du har en mobiltelefon med minimum version 9 af styresystemet IOS eller minimum version 6 på Android.
Derudover skal du tillade GPS-sporing på din mobiltelefon.

Hvordan bliver jeg førstehjælper?

For at blive førstehjælper skal du blot udfylde tilmeldingsformularen på redderliv.dk.
Hvis du ikke har et førstehjælpskursus, har du mulighed for at få tilsendt informationer, når der udbydes gratis kurser. Her udfylder du ligeledes en formular på redderliv.dk.
Når vi har modtaget formularen og optagelseskriterierne er opfyldt, vil der blive indhentet en børneattest, hvorefter du vil blive godkendt.
Du vil automatisk for tilsendt en mail herom med link til applikationen, som du skal downloade. I mailen vil samtidig være link til en vejledning i, hvordan applikationen fungerer.
Samtidig vil du få informationer om, hvem der er din kontaktperson, som du vil kunne henvende dig til med spørgsmål samt få vejledning, hvis der er behov for dette.

Hvornår får jeg et kursus i medborgerførstehjælp?

Dansk Folkehjælp udbyder gratis kurser forskellige steder i Region Syddanmark i efteråret 2018. Dato og sted for kurserne bliver slået op på Redderliv.dk Dansk Folkehjælp, Røde Kors, Falck m.fl. tilbyder også medborgerførstehjælpskurset mod betaling.