Nordfyn hjertestarterforening

Nordfyns Hjertestarterforening
NHF
Akuthjælpere NHF
Akuthjælper DK
Løber NHF
Gå til indhold

Hoved menu:

Medlemsinfo
Støttemedlemmer

I NORDFYNS HJERTESTARTERFORENING.

Kontingent for medlemskab af Nordfyns Hjertestarterforening er 100 kr. pr år.
Faktura udsendes først på året via mail.

Hvad dækker dit kontingent:

Kontingentet dækker medlemskab af en forening.
  · Du får sidste ny viden gennem foreningen.
  · Du bliver inviteret til forskellige medlemsmøder / arrangementer.
  · Du er med til at sikre, at Nordfyn bliver et endnu tryggere sted at opholde sig.

Hjertestarterforeningen sørger for:

* Uddannelse af personer som kaldes ud samtidig med at ambulance tilkaldes med udrykning, disse personer vil ofte kunne være fremme før ambulancen, særlig i yderområderne
 · At alle Hjertestartere i kommunen, som har været brugt, bliver serviceret på OUH, og medens dette foregår sætter Nordfyns Hjertestarterforening en ny i skabet, så alle altid er funktionsdygtige

Nordfyns Hjertestarterforening har til formål at varetage medlemmernes interesser, især hvad angår:
  · Udbredelse af kendskabet til hjertestartere.
  · Hjælpe de lokale ildsjæle med at få sat hjertestartere op i netop deres område.
  · Rådgivning.
  · Planlægning og gennemførelse af førstehjælpskurser.

  Alle i Bestyrelsen i Nordfyns Hjertestarterforening arbejder som frivillige, ulønnede i foreningen, og vi er afhængige af så mange medlemmer, som muligt.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu