FØRSTEHJÆLPER / STØTTEMEDLEM

I NORDFYNS HJERTESTARTERFORENING.

Kontingent for medlemskab i Nordfyns Hjertestarterforening er kr. 100,00 pr år.

Ved betaling med MobilePay til 20239 skal Faktura nr. og Tlf. Nr. oplyses.

Ved bankoverførsel bedes Tlf. nr og Faktura nr. oplyses. Bank: Nordfyns Bank Reg. Nr. 6862 Konto Nr. 1119913

Nordfyns Hjertestarterforening har til formål at varetage medlemmernes interesser, især hvad angår:

· Udbredelse af kendskabet til hjertestartere.

· Hjælpe de lokale ildsjæle med at få sat hjertestartere op i netop deres område.

· Uddanne førstehjælpere og akuthjælpere til udkald via App.

· Rådgivning.

· Planlægning og gennemførelse af førstehjælpskurser.

Hvad binder jeg mig til:

Ved tilmelding som førstehjælper accepterer du en frivilligaftale, som er baseret på:

· At du deltager i projektet på frivillig basis.

· At du vedligeholder din kunnen og viden om hjerte/lungeredning, førstehjælp.

· At du anvender egen smartphone til udkald via First AED’s mobilapp “AKUTUDKALD”.

· At du har tavshedspligt.

· At du så vidt muligt deltager i de møder, som du indkaldes til.

Ved tilmelding som støttemedlem er du med til at gøre en stor forskel i arbejdet i foreningen.

Hvad dækker mit kontingent:

Kontingentet dækker medlemskab af en forening.

· Du får gratis kursus i førstehjælp (dette gælder for førstehjælpere).

· Du får sidste ny viden gennem foreningen.

· Du bliver inviteret til forskellige medlemsmøder / arrangementer.

· Du er med til at sikre, at Nordfyn bliver et endnu tryggere sted at opholde sig.

· At alle Hjertestartere i kommunen, som har været brugt, bliver serviceret på OUH, og medens dette foregår sætter Nordfyns Hjertestarterforening en ny i skabet, så alle altid er funktionsdygtige.

Alle i Bestyrelsen i Nordfyns Hjertestarterforening arbejder som frivillige, ulønnede i foreningen, og vi er afhængige af så mange medlemmer, som muligt.