akuthjælper

Akuthjælper

I NORDFYNS HJERTESTARTERFORENING.
 
Kontingent for medlemskab af Nordfyns Hjertestarterforening er 100 kr. pr år. Faktura udsendes først på året via mail.
 
Hvad dækker dit kontingent:
Kontingentet dækker medlemskab af en forening.
  · Du får gratis kursus i Livreddende og Udvidet Førstehjælp 4 + 8 timer
  · Du får sidste ny viden gennem foreningen.
  · Du bliver inviteret til forskellige medlemsmøder / arrangementer.
  · Du er med til at sikre, at Nordfyn bliver et endnu tryggere sted at opholde sig.
  · At alle Hjertestartere i kommunen, som har været brugt, bliver serviceret på OUH, og medens dette foregår sætter Nordfyns Hjertestarterforening en ny i skabet, så alle altid er funktionsdygtige
Alle i Bestyrelsen i Nordfyns Hjertestarterforening arbejder som frivillige, ulønnede i foreningen, og vi er afhængige af så mange medlemmer, som muligt.
Nordfyns Hjertestarterforening har til formål at varetage medlemmernes interesser, især hvad angår:
  · Udbredelse af kendskabet til hjertestartere.
  · Hjælpe de lokale ildsjæle med at få sat hjertestartere op i netop deres område.
  · Rådgivning.
  · Planlægning og gennemførelse af kurser
Hvad kræves af dig:
Ved tilmelding som Akuthjælper accepterer du en frivilligaftale, som er baseret på:
  · At du deltager i projektet på frivillig basis.
  · At du vedligeholder din kunnen og deltager på genopfriskningskursus hvert år.
  · At du anvender egen smartphone til udkald via Akutudkaldsappen fra First Aed.
    Du kan kaldes hver gang der bliver tilkaldt ambulance indenfor 5 km indenfor i    
    Nordfyns Kommune.
  · At du har tavshedspligt.
  · At du så vidt muligt deltager i de møder, som du indkaldes til.
Derudover håber vi, at du vil prøve om du kan finde andre som kunne tænke sig at blive Akuthjælper i dit nærområde