Hjerteløbere/Førstehjælpere

Hjerteløbere/Førstehjælpere

For Hjerteløbere/Førstehjælpere

 
I NORDFYNS HJERTESTARTERFORENING.
 
 
Kontingent for medlemskab af Nordfyns Hjertestarterforening er 100 kr. pr år. Faktura udsendes først på året via mail.
 
 
Hvad dækker dit kontingent:
Kontingentet dækker medlemskab af en forening.
 
  · Du får gratis kursus i førstehjælp (dette gælder for hjerteløbere).
 
  · Du får sidste ny viden gennem foreningen.
 
  · Du bliver inviteret til forskellige medlemsmøder / arrangementer.
 
  · Du er med til at sikre, at Nordfyn bliver et endnu tryggere sted at opholde sig.
 
  · At alle Hjertestartere i kommunen, som har været brugt, bliver serviceret på OUH, og medens dette foregår sætter Nordfyns Hjertestarterforening en ny i skabet, så alle altid er funktionsdygtige
 
Alle i Bestyrelsen i Nordfyns Hjertestarterforening arbejder som frivillige, ulønnede i foreningen, og vi er afhængige af så mange medlemmer, som muligt.
 
 
 
Nordfyns Hjertestarterforening har til formål at varetage medlemmernes interesser, især hvad angår:
 
  · Udbredelse af kendskabet til hjertestartere.
 
  · Hjælpe de lokale ildsjæle med at få sat hjertestartere op i netop deres område.
 
  · Rådgivning.
 
  · Planlægning og gennemførelse af førstehjælpskurser.
 
 
 
Hvad forventer vi af dig:
 
Ved tilmelding som Hjerteløber accepterer du en frivilligaftale, som er baseret på:
 
  · At du deltager i projektet på frivillig basis.
 
  · At du vedligeholder din kunnen og viden om hjerte/lungeredning, førstehjælp.
 
  · At du anvender egen smartphone til udkald via Trygfondens hjerteløberapp.
 
  · At du har tavshedspligt.
 
  · At du så vidt muligt deltager i de møder, som du indkaldes til.